Соціальна робота та соціальна освіта

Основні напрями діяльності: – публікація праць вітчизняних та зарубіжних науковців; – інформування громадськості про наукові форуми та результати наукових досліджень у галузі соціальної роботи. До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.

Зображення домашньої сторінки журналу