Про журнал

Збірник внесено до Категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (педагогічна галузь знань, спеціальності: 011, 015, 016, 231). Наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471.

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Зареєстровано в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (ідентифікатор медіа R30-02366, рішення від 28.12.2023 № 1982).

Журнал має загальнодержавну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, англійська.

Періодичність: двічі на рік.

Журнал "Соціальна робота та соціальна освіта" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

Основні напрями діяльності:

  • публікація праць вітчизняних та зарубіжних науковців;
  • інформування громадськості про наукові форуми та результати наукових досліджень у галузі соціальної роботи.

До друку приймаються статті: докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.

Адреса редакції:

Поточний номер

№ 1(12) (2024): СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНА ОСВІТА
Опубліковано: 2024-04-30

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ОСВІТА. ПЕДАГОГІКА

Переглянути всі випуски

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Коляда Н. М. (головний редактор) – доктор пед. наук, професор,професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-7743-7831

Кравченко О. О. (заступник головного редактора) – доктор пед. наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-9732-6546

Албул І. В. – кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-7056-3157

Байрамов Е. А. – доктор філософії з економіки, Бакінський університет бізнесу (Азербайджан);

Безлюдний О. І. – Заслужений працівник освіти України, доктор пед. наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-5191-4054

Бекмагамбетова Р. К. – доктор пед. наук, професор, Казахський Національний педагогічний університет імені Абая, м. Алмати (Казахстан);

ORCID:0000-0002-5422-6940

Вікторова Л. В. – доктор пед. наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-4072-974X

Журавель Я. В. –кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету, Академія праці, соціальних відносин і туризму;

Google scholar

ORCID: – 0000-0002-7623-9144

Кочубей Т. Д. – доктор пед. наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-9104-8442

Маршалек Л. –доктор габілітований, професор, професор факультету гуманітарних наук та інформатики, Мазовецькa Публічнa Школa, Плоцьк (Польща);

ORCID: 0000-0002-8425-9591

Міщенко М. С. – кандидат психол. наук,, доцент, доцент кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-0739-0497

Павліщий Д. О. – доктор філософії з економіки, голова гміни Громадка (Польща);

ORCID:0000-0003-1328-7891

Панченко Є. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

ORCID: 0000-0003-3749-7164

Пєша І. В. –кандидат пед. наук, доцент, директор, державна установа «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»;

Google scholar

ORCID:0000-0001-8367-2010

Поліщук В. А. – доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Google scholar

ORCID:0000-0002-4119-4329

Рассказова О. І. – доктор пед. наук, професор,, завідувач кафедри соціальної роботи, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-6431-0206

Сафін О. Д. – доктор психол. наук, професор,завідувач кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-5745-8635

Семигіна Т. В. – доктор політичних наук, професор, , член Національного агентства кваліфікацій;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-5677-1785

Сейко Н. А. – доктор пед. наук, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-6197-9553

Слозанська Г. І. – доктор пед. наук, доцент, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-8394-4925

Смирнова-Трибульська Є. М. – доктор пед. наук, професор, Силезький Університет (Польща);

ORCID: 0000-0003-1227-014X

Федяєва В. Л. – доктор пед. наук, професор, Херсонський державний університет;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-8658-1875

Чорнодід І. С. – доктор екон. наук, Академія праці, соціальних відносин і туризму;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-4464-2641

Хробак С. –доктор габілітований, професор, декан факультету педагогічних наук, Університет імені Кардинала Стефана Вишинського, Варшавa (Польща);

ORCID:0000-0003-3015-4580

Якимчук Б. А. – кандидат психол. наук, доцент, професор кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-3303-6478

Радул В. В. – доктор пед. наук, професор, професор кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія Національного авіаційного університету (м. Кропивницький); 

Google Scholar 

ORCID: 0000-0002-1538-0638

Левченко Н. В. – кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Google Scholar 

ORCID: 0000-0002-5479-1907