ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.1(12).2024.305060

Ключові слова:

Соціальний захист, особа з інвалідністю, міжнародно-правове регулювання, соціальне забезпечення, конвенція, міжнародні стандарти, законодавство, соціальне страхування

Анотація

У статті детально розглянуто питання міжнародно-правового регулювання соціального
захисту осіб з інвалідністю та визначено його основні характеристики. Проведено аналіз
відповідності національного законодавства України міжнародно-правовим стандартам,
зокрема конвенціям та договорам, що регулюють цю проблематику. Проаналізовано акти міжнародного права загального та регіонального рівнів, які визначають права та обов’язки держав у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю осіб з інвалідністю. Особлива увага приділена ролі Європейського суду з прав людини у забезпеченні захисту прав осіб з інвалідністю у сфері соціального захисту. Також досліджено внесок українських науковців у розвиток наукової думки з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, що свідчить про активну участь України в цій міжнародній проблематиці.

Біографія автора

Назар Купновицький, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри соціології та соціальної роботи,
Національний університет «Львівська політехніка»

Посилання

REFENCES

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254K/96-VR Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.

№ 30. St. 141.

Kohut I.O. Sotsialno-humanistychni zasady rozvytku adaptyvnoi fizychnoi kultury v Ukraini:

avtoref. dys... dokt. nauk z fiz. vykhovannia i sportu: 24.00.02. Kyiv, 2016. 44s.

Zhernakov V.V. Mizhnarodni sotsialni standarty: navchalnyi posibnyk. Kharkiv, 2013.121 s.

Zahalna teoriia prava : Pidruchnyk / Za zah. red. M. I. Koziubry. Kyiv: Vaite, 2015. 392 s.

Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava : Mizhnarodnyi pakt OON vid

12.1966 r. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (data zvernennia: 28.02.2024).

Konstytutsiia Ukrainy: nauk.-prakt. koment. /redkol.: V. Ya. Tatsii (holova) ta in. 2-e vyd.,pererobl. i dopov. Kharkiv: Pravo, 2012. 1128 s.

Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro prava osib z invalidnistiu ta fakultatyvnoho protokolu do nei :

Zakon Ukrainy vid 16.12.2009 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-17#Text (data

zvernennia: 28.02.2024).

Kostiuk V.L. Konventsiia OON pro prava invalidiv u systemi dzherel prava sotsialnoho

zabezpechennia: naukovo-pravovyi aspekt. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho

universytetu seriia Yurysprudentsiia. 2015. № 13(1). S. 127–130.

Pro osnovy sotsialnoi zakhyshchenosti osib z invalidnistiu v Ukraini : Zakon Ukrainy vid

03.1991 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text (data zvernennia:

02.2024).

Pro ratyfikatsiiu Konventsii Mizhnarodnoi orhanizatsii pratsi pro minimalni normy sotsialnoho zabezpechennia № 102 : Zakon Ukrainy vid 16.03.2016 r. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1024-19 (data zvernennia: 28.02.2024).

Pro ratyfikatsiiu Uhody mizh Ukrainoiu ta Respublikoiu Polshcha pro sotsialne zabezpechennia : Zakon Ukrainy vid 05.09.2013 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_161#Text (data zvernennia: 28.02.2024).

Pro ratyfikatsiiu Uhody mizh Ukrainoiu ta Portuhalskoiu Respublikoiu pro sotsialne

zabezpechennia : Zakon Ukrainy vid 21.12.2011 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4209-VI#Text (data zvernennia: 28.02.2024

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ