Редакційний штат

Редактори

Діана Олександрівна Гамандій, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

Ірина Володимиріна Албул, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

Вікторія Миколаївна Руденко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна