Редакційний штат

Редактори

 Наталія Миколаївна Коляда, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

 Юлія Юріївна Песоцька, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

Діана Олександрівна Гамандій, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна