Редакційний штат

Редактори

Діана Олександрівна Гамандій, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine

Ірина Володимиріна Албул, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine

Вікторія Миколаївна Руденко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine