ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ В ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО ТИПУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.1(12).2024.305337

Ключові слова:

полікультурне виховання, полікультурність, методи полікультурного виховання, полікультурна компетентність, полікультурне середовище, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування

Анотація

У статті доведено, що полікультурне виховання є важливим комплексним виховним
процесом для створення гармонійного суспільства, що проводиться у різних сферах життя. Схарактеризовано процес полікультурного виховання у дитячому будинку сімейного типу та визначено його особливості. З’ясовано, що полікультурне виховання сприяє адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до середовища, в якому присутні представники різних культур; воно сприяє міжкультурному діалогу та взаєморозумінню, дає змогу дітям вивчати мовні та культурні особливості один одного, а також розвиває навички толерантності до інших.
Визначено, що дитячий будинок сімейного типу є особливим середовищем, що складається з представників різних культур, які потребують виховання у цілісному родинному оточені. Це зумовлює обрання методів виховного впливу. До ефективних методів полікультурного виховання віднесено: ігрову діяльність, традиційні свята, звичаї та обряди, екскурсії та подорожі, відвідування культурних фестивалів тощо; методи саморегуляції: самопереконання, самонавіювання, самоаналіз, самокорекція; інноваційні активні та інтерактивні методи: діалог, дискусія, робота в парах і групах, мозковий штурм, рольові ігри, контент-аналіз, інтерв’ювання, опитування, метод моделювання конкретних ситуацій, метод кейсів, «криголами», обговорення в колі, виготовлення флаєрів, складання культурологічної автобіографії, етнографічні дослідження, крос-культурні моделювання. Визначено особливості застосування кожного методу у роботі з дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування, в умовах дитячого будинку сімейного типу.

Біографія автора

Катерина Коваль, Рівненський державний гуманітарний університет

здобувачка ступеня PhD спеціальності 011 Освітні педагогічні
науки, Рівненський державний гуманітарний університет.

Посилання

REFERENCES

Dytiachyi budynok simeinoho typu. URL: https://www.msp.gov.ua/content/dityachiy-budinoksimeynogo-tipu.html

Krutii, K. L., Funtikova, O. O. (2010). Doshkilna osvita: slovnyk-dovidnyk: ponad 1000 terminiv, poniat ta nazv. Zaporizhzhia: TOV «LIPS» LTD.

Liutko, N. (2023). Stereotypy u mizhkulturnii komunikatsii. Problemy metodolohii suchasnoho mystetstvoznavstva ta kulturolohii. Zbirnyk materialiv V Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Kyiv, 77–79.

Lialiuk, H. (2020). Vzaiemna dovira yak umova vykhovannia ditei-syrit u konteksti osobystisnoi paradyhmy. Hirska shkola Ukrainskykh Karpat. Ivano-Frankivsk, 22, 198–202.

Petrenko, O. (2020). Aktyvni y interaktyvni metody polikulturnoho vykhovannia uchniv riznykh vikovykh hrup. Innovatyka u vykhovanni, 1, 11, 17–23.

Pobiash, I. (2019). Storitelinh: oznaky «harnoi istorii. Obrii drukarstva, 1(7), 144-150.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dytiachyi budynok simeinoho typu: Postanova vid 26 kvitnia 2002 r. №564 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2002-%D0%BF#Text

Khrebtova, V. (2009). Teoretychni osnovy polikulturnoho vykhovannia zasobamy inozemnykh

mov. Pedahohichni nauky. Zbirnyk naukovykh prats, 1, 52, 219–225.

Chystiak, O. V. Psykholohichni mekhanizmy formuvannia mizhosobystisnykh stosunkiv u

vykhovantsiv-pidlitkiv dytiachoho budynku simeinoho typu. Aktualni problemy psykholohii. Zbirnyk naukovykh prats. S.242–244 URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v4/i16/19.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Номер

Розділ

ОСВІТА. ПЕДАГОГІКА