АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ З ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Автор(и)

  • Ірина Єнгаличева Черкаський національний університету імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0001-6824-9548

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.1(12).2024.305414

Ключові слова:

життєстійкість, стресостійкість, ментальне здоров’я, розвантаження, соціальна послуга, територіальна громада, соціальна підтримка

Анотація

Стаття присвячена аналізу реалізації пілотного проєкту із запровадження
соціальної послуги з формування життєстійкості в окремих територіальних громадах. Для
цього проаналізовано: зміст поняття «життєстійкості» та визначено якості особистості
необхідні для формування життєстійкості; нормативно-правові документи, які
визначають особливості реалізації соціальної послуги із формування життєстійкості та
розкрито умови впровадження проєкту; діяльність Смілянської, Уманської та Мліївської
ОТГ Черкащини з реалізації проєкту із запровадження соціальної послуги з формування
життєстійкості.

Біографія автора

Ірина Єнгаличева, Черкаський національний університету імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри
освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи, Черкаський
національний університету імені Богдана Хмельницького

Посилання

REFERENCES

Maddi S. R. (2002) The story of hardiness: Twenty years of theorizing, research, and practice.

Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 54(3). 2002. pp. 173–185.

Amelina V. M. (2023) Zhyttiestiikist ta sotsialna pidtrymka molodi: znachennia vprovadzhennia novoi posluhy. Zrostaiucha osobystist u smyslotsinnisnykh obrysakh: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 23 lystopada 2023 r.). Ivano-Frankivsk: «NAIR», 2023. S. 12–16 [in Ukrainian].

V Ukraini zaprovadzheno novu psykhosotsialnu posluhu z formuvannia zhyttiestiikosti. URL:

http://surl.li/nkqlo [in Ukrainian].

Varina H. B., Katkova T. A. (2019) Psykholohichni zasady doslidzhennia fenomenu zhyttiestiikosti. Zahalna ta medychna psykholohiia. 2019. № 2 (02). S. 94–95 [in Ukrainian].

I znovu pro systemu sotsialnykh posluh: «buty chy ne buty kompleksnii sotsialnii posluzi z

formuvannia zhyttiestiikosti v nashii hromadi?». URL: https://mliivska.gromada.org.ua/news/1709651122/ [in Ukrainian]

Melnychuk D. (2024) Zmist ta osoblyvosti vprovadzhennia novoi kompleksnoi sotsialnoi posluhy z formuvannia zhyttiestiikosti. EUROPEAN PERSPECTIVE: mizhdystsyplinarnyi dyskurs u konteksti suchasnykh vyklykiv i mozhlyvostei: zbirnyk tez dopovidei VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lutsk, 29 liutoho 2024 r.). / Zah. red. ta uporiadk.: Tsymbaliuk I. O. Lutsk : Vezha-Druk, 2024. S. 276–280 [in Ukrainian].

Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy: sait. URL: http://surl.li/tgnro [in Ukrainian].

Posluha z formuvannia zhyttiestiikosti: Shcho? De? Koly? Uriadovyi portal. URL:

http://surl.li/tgnry [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia pereliku terytorialnykh hromad, yaki bratymut uchast u v

eksperymentalnomu proiekti iz zaprovadzhennia kompleksnoi sotsialnoi posluhy z formuvannia zhyttiestiikosti: Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 30.10.2023 r. № 407-n. URL: http://surl.li/tgnsf [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia pereliku terytorialnykh hromad, yaki bratymut uchast u v

eksperymentalnomu proiekti iz zaprovadzhennia kompleksnoi sotsialnoi posluhy z formuvannia zhyttiestiikosti: Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 07.03.2024 № 84-N. URL: http://surl.li/tgnsp [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia prymirnykh form dokumentiv ta zvitnosti dlia realizatsii eksperymentalnoho proektu iz zaprovadzhennia kompleksnoi sotsialnoi posluhy z formuvannia zhyttiestiikosti: Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 13.10.2023 r. № 390. URL: http://surl.li/tgntc [in Ukrainian].

Pro realizatsiiu eksperymentalnoho proektu iz zaprovadzhennia kompleksnoi sotsialnoi posluhy z formuvannia zhyttiestiikosti. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3.10.2023 r. № 1049. URL: http://surl.li/nkqly [in Ukrainian].

Ptakhina O.M. (2024) Suchasni napriamy derzhavnoi sotsialnoi polityky Ukrainy v umovakh

voiennoho stanu. International scientific conference. Riga, the Republic of Latvia March 6–7, 2024. С. 34–37 [in Ukrainian].

Tsentr zhyttiestiikosti. Misto Smila. URL: http://surl.li/tgntt [in Ukrainian].

Chykhansova O. Zhyttiestiikist ta yii zviazok iz tsinnostiamy osobystosti. Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. 2018. № 42. S. 211–231. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ