ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Оксана Кравченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0002-9732-6546

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.1(12).2024.305127

Ключові слова:

Центр ветеранського розвитку, заклади вищої освіти, реабілітація, ветерани війни, соціальна робота, психологія

Анотація

У статті схарактеризовано роль Центру ветеранського розвитку як структурного підрозділу закладу вищої освіти щодо професійної та соціально-психологічної
реабілітації учасників бойових дій. На виконання плану заходів на 2023–2024 роки з
реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (затв. Каб. Міністрів України від 25 квіт. 2023 р. № 373-р.) передбачений пункт 106. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України. У 2023 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини створено Центр ветеранського розвитку. Основною метою Центру є соціальнопсихологічна та професійна реабілітація учасників бойових дій та ветеранів, членів їхніх сімей.

Біографія автора

Оксана Кравченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету
соціальної та психологічної освіти, Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини

Посилання

REFERENCES

COMBAT and OPERATIONAL BEHAVIORAL HEALTH. Office of The Surgeon General United States Army Falls Church, Virginia Borden Institute Fort Detrick, Maryland 2011 (ISBN 978-0-16-088756-7)

Bryndikov Yu.L. Teoriia ta praktykareabilitatsii viiskovosluzhbovtsiv – uchasnykiv boiovykh dii v systemi sotsialnykh sluzhb : avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.05. Ternopil, 2019. 39 s.

Vyshcha osvita v Ukraini: zminy cherez viinu: analitychnyi zvit / Ye. Nikolaiev, H. Rii, I.

Shemelynets. Kyiv: Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka, 2023. 94 s.

Kollinz D. Vid khoroshoho do velychnoho. Choho odni kompanii proryvaiutsia, a inshi – ni / per. z anh. Oksana Savchyn. 6-te vyd. Kyiv: Nash format, 2023. 368 s.

Orzhel O. Sotsialna misiia universytetu pid chas voiennoho chasu v suspilstvi znan. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Universytety i liderstvo», 2022, 13. S. 26–36.

Okhorona mentalnoho zdorov’ia ta medyko-psykholohichna reabilitatsiia viiskovosluzhbovtsiv v umovakh hibrydnoi viiny : monohrafiia / za zahalnoiu redaktsiieiu V. I. Tsymbaliuka. Kyiv, 2020. 307 s.

Popeliushko R.P. Psykholoho-aksiolohichni zasady reabilitatsii kombatantiv pry viddalenykh

naslidkakh stresohennykh vplyviv: dys. d-ra psykhol. n. Instytut psykholohii imeni H.S. Kostiuka

NAPN Ukrainy. Kyiv, 2021. 357 s.

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo stvorennia ta diialnosti veteranskykh prostoriv. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0008917-20#Text

Safin O.D., Teptiuk Yu.O. Osnovni pidkhody do funktsionuvannia systemy psykholohichnoi

reabilitatsii ta adaptatsii uchasnykiv boiovykh dii. Sotsialno-psykholohichna reabilitatsiia vrazlyvykh katehorii hromadian vid naslidkiv viiny: kolektyvna monohrafiia; za zah. red. O.O. Kravchenko; MON Ukrainy, Umanskyi derzh. ped. un-t imeni Pavla Tychyny. FOP Yamchynskyi O.V., 2022. S. 7–19.

Fakultet sotsialnoi ta psykholohichnoi osvity. URL: https://fspo.udpu.edu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Номер

Розділ

ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ