ІНКЛЮЗИВНЕ ВОЛОНТЕРСТВО ЯК НАПРЯМ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Віолетта Дубосару Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0009-0003-3383-7667
  • Наталія Коляда Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0001-7743-7831

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.1(12).2024.305278

Ключові слова:

інклюзія, волонтерство, інклюзивне середовище, люди з особливими освітніми потребами, волонтерська діяльність, волонтерська допомога, інклюзивна освіта, інклюзивний центр, волонтер

Анотація

У статті розглянуто зміст основних понять окресленої проблеми. Визначено підходи до
тлумачення поняття «інклюзивне волонтерство». Проаналізовано стан розвитку
інклюзивного волонтерства в Україні. Охарактеризовано моделі участі осіб працездатного віку в інклюзивному волонтерстві. З’ясовано умови, при яких інклюзивне волонтерство буде розвиватися та приносити користь для волонтерів, організацій, і для суспільства в цілому. Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу, синтезу, конкретизації, узагальнення.

Біографії авторів

Віолетта Дубосару, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 231 Соціальна робота, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наталія Коляда, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри
соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Посилання

REFERENCES

Carrie L. Shandra. (2017) Disability and social participation: The case of formal and informal

volunteering. Social Science Research, Vol. 68, 195–213

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049089X16303507 [in English]

Markova, A. (2018) The «inclusive volunteering» phenomenon : Research into the volunteering of people with disabilities. Kontakt, Vol. 20, Issue 1, 48–56 URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1212411717300703 [in English]

Anholenko, V., Hladun, T., Pecherytsia, N. (2021) Dosvid formuvannia motyvatsii do

inkliuzyvnoho volonterstva v zdobuvachiv vyshchoi osvity. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. BoScience Publisher, Chicago, USA, 396–400. URL:

https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14422/1/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B

%D0%B4%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A4..pdf [in Ukrainian]

Horinov, P., Drapushko, R. (2022) Volonterska diialnist v Ukraini: sotsialno-pravove

doslidzhennia, Kyiv: Derzhavnyi instytut simeinoi ta molodizhnoi polityky, 240 s. [in Ukrainian]

Koliada, N., Polishchuk, N. (2023) Inkliuzyvne volonterstvo yak suspilna potreba. Visnyk Naukovodoslidnoi laboratorii inkliuzyvnoi pedahohiky. Vyp. 9 : Spetsialna ta inkliuzyvna osvita: teoriia, metodyka, praktyka : materialy 9-oi Vseukr. nauk.-prakt. konf. (30-31 bereznia 2023 r.), Uman : Vizavi, 217 s. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy pro volonterskyi rukh vid 19.04.2011 №3236-V URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Номер

Розділ

МОЛОДІЖНА РОБОТА. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА