№ 1 (8) (2022)

Опубліковано: 2022-08-11

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ