№ 3 (2019)

Зміст

Статті

СОЦІАЛЬНА РОБОТА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН PDF PDF (English)
Ірина Албул 7-14
ACTUAL PROBLEMS OF INCLUSIVE TOURISM IN UKRAINE PDF PDF (English)
Nataliia Bіelousova 15-25
АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЖІНКАМИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСИЛЛЯ PDF PDF (English)
Оксана Кравченко, Оксана Заболотна, Максим Скочко 26-34
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ДІТЕЙ З ФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЯК ФАКТОР ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ PDF PDF (English)
Ольга Матрос 35-42
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ PDF PDF (English)
Тамара Мельник 43-62
СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ PDF PDF (English)
Лілія Моргай 63-71
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙ З ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ PDF PDF (English)
Юлія Підвальна 72-78
ІНКЛЮЗИВНИЙ ПРОСТІР У СФЕРІ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ (З ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР «МОЛОДА ГВАРДІЯ») PDF PDF (English)
Василь Бездень, Наталія Щубелка 79-87
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ PDF PDF (English)
Леся Вікторова 88-96
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З БАТЬКАМИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF PDF (English)
Юлія Клименко 97-103
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ПОЄДНАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО Й АНІМАЦІЙНОГО ПІДХОДІВ PDF PDF (English)
Ольга Рассказова 104-124
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ PDF PDF (English)
Вікторія Ісаченко 125-132
МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ PDF PDF (English)
Наталія Левченко, Аліна Калюженко 133-141
ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF PDF (English)
Оксана Шевчук 142-148
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ У СПЕЦІАЛЬНОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ PDF PDF (English)
Галина Бондаренко 149-162