ЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267363

Ключові слова:

професійно-педагогічна компетентність, вчитель іноземної мови, етична компетентність сучасного вчителя іноземної мови, професійно-педагогічна діяльність, підготовка майбутніх фахівців

Анотація

У статті представлено теоретичні підходи до розгляду етичної компетентності сучасного учителя іноземної мови у його професійно-педагогічній діяльності. Розкрито сутність понять «компетентність», «професійно-педагогічна компетентність», охарактеризовано зміст поняття «етична компетентність». Етичну компетентність сучасного вчителя іноземної мови визначено як інтегративну якість особистості, що включає комплекс її морально-етичних цінностей та особистісних характеристик, що зумовлюють вибір моделей поведінки вчителя у різних ситуаціях його професійно-педагогічної діяльності. Встановлено, що етична компетентність як базова складова професійно-педагогічної компетентності вчителя іноземної мови віддзеркалює його духовність і моральність, внутрішню культуру, здатність діяти відповідно до норм педагогічної етики та ухвалювати адекватні моральні рішення.
Визначено складові, які включає модель етичної компетентності вчителя іноземної мови, а саме: етичні знання, комунікативні уміння, психологічну позицію та морально-психологічні якості. У статті зазначено, що процес формування етичної компетентності вчителя іноземної мови проходить кілька етапів і є синергетичним результатом трьох важливих складових освітнього процесу: соціокультурної, предметної і професійно суб’єктивної. Формування етично компетентного вчителя – це соціально значуща проблема, від розв’язання якої залежать успіх гуманізації системи освіти, підвищення загальної культури у суспільстві та перспективи розвитку сучасної людини. Етичний розвиток учителя є неперервним процесом особистісно-професійного зростання, що передбачає підвищення його рівня моральної свідомості, здійснення професійної рефлексії та формування системи ставлень до суб’єктів освітнього процесу відповідно до норм і правил педагогічної етики. Встановлено, що несформована етична компетенція призводить до етико-педагогічних помилок у педагогічній діяльності і, відповідно, негативно впливає на освітній процес в цілому.

Біографія автора

Катерина Павелків , Рівненський державний гуманітарний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
іноземних мов, Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

Посилання

Hulei, K. V. Pro etychnu kompetentnist suchasnogo vchytelia. URL: http://oblosvita.com/navigaciya/skrynka/etyka/5933-pro-etichnu-kompetentnist-suchasnogo-vchitelya.html [in Ukrainian].

Zhurba, K. Formuvannia etychnoi kultury vchyteliv yak neobkhidna umova suchasnogo vykhovannia. URL: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_ shkolu/22/visnuk_3.pdf [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu”. Zatverdzhenii Verkhonnoiu Radoiu Ukrainy 1 lypnya 2014. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15Ukrainy 56- 18 [in Ukrainian].

Koncepciia Novoi ukrainskoi shkoly. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Pavelkiv, K. M. (2011) Formuvannia refleksyvnoi kultury u procesi profesiino-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv-filolohiv. Candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Profesiina kompetentnist uchytelia Novoi ukrainskoi shkoly: formuvannia, rozvytok ta udoskonalennia. V.M. Chaika (Ed. ). (2020): Mizhnar. nauk.-prakt. Inernet-konf. – International Scientific and Practical Internet Conference. Ternopil [in Ukrainian].

Tkachenko, S. V. (2018). Formuvannia etychnoi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv suspilno-humanitarnykh dyscyplin u procesi navchannia. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Sultanova, N. V. (2010). Pedahohichni aspekty formuvannia etychnoi kompetentnosti maibutnioho pedahoha. Pedahohichnyi almanakh. – Pedagogical almanac, issue 6, 155-159 [in Ukrainian].

Formuvannia zahalnokulturnoi kompetencii maibutnikh fakhivciv: zbirnyk naukovykh prac. O. S. Beteziuk, O. M. Vlasenko (Ed.) (2013). Zhytomyr .

Khoruzha, L. L. (2003). Etychna kompetentnist maibutnioho vchytelia pochatkovykh klasiv. Kyiv: Presa Ukrainy [in Ukrainian].

Khoruzha, L. L. Etychna kompetentnist suchasnoho vchytelia. URL: http://ru.osvita.ua/school/theory/1915/ [in Ukrainian].

Khoruzha, L. L. (2012). Etychnyi rozvytok pedahoha. Kyiv: Akademvydav.

Ghiatau, R. M. Ethical Competence for Teachers: A Possible Model. URL : https://www.researchgate.net/publication/282421482_Ethical_Competence_for_Teachers_A_Possible_Model [in English].

Cohen, J. (2006). Social, emotional, ethical, and academic education: Creating a climate for learning, participation in democracy, and well-being. Harvard educational Review, 76(2), 201-237 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ