ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З РІЗНИМИ ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ: З ДОСВІДУ РОБОТИ

Автор(и)

  • Тетяна Кочубей Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0002-9104-8442

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267356

Ключові слова:

підготовки майбутніх соціальних працівників, зміст підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з різними групами клієнтів, форми і методи підготовки, компетентності, програмні результати навчання, соціальна робота з різними групами клієнтів

Анотація

У статті розглянуто актуальну для сьогодення проблему підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з різними групами клієнтів, висвітлено зміст, форми і методи теоретичної та практичної підготовки. Обгрунтовано мету статті – висвітлення аналізу теоретичної і практичної підготовки майбутніх соціальних працівників, що полягає у формуванні системи знань з технологій соціальної роботи, у забезпеченні оволодіння здобувачами вищої освіти сукупністю спеціальних теоретичних знань, а також практичних навичок для подальшої роботи майбутніх соціальних працівників. Вказано на позитивні практики у підготовці майбутніх фахівців до роботи із різними групами клієнтів. Виявлено, що особливо гостро проблема підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з різними групами клієнтів актуальна в реаліях сьогодення, адже відчувається нагальна потреба у фахівцях соціальної сфери в умовах війни. Закцентовано на тому, що спектр працевлаштування майбутніх соціальних працівників досить обширний – від потреб у волонтерській діяльності до роботи з різною категорією клієнтів (вимушеними переселенцями, військовослужбовцями, самотніми, людьми похилого віку, особами без визначеного місця проживання, жінками, нарко- і алкозалежними тощо).
Підготовку майбутніх соціальних працівників до роботи з різними групами клієнтів розглянуто з врахуванням проблем сьогодення, окреслено структуру курсу «Соціальна робота з різними групами клієнтів», його завдання, проблему формування загальних і фахових компетентностей, програмних результатів навчання (уміння використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів; встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати психологічну підтримку й наснажувати клієнтів), а також методичне забезпечення.

Біографія автора

Тетяна Кочубей, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини

Посилання

Hryhorenko I. O., Savelieva N. M. Sotsialna robota z vnutrishno peremishchenymy osobamy v suchasnykh umovakh: navch. posib. [dlia stud. i mahistr. spets-tei «Sots. robota» i «Sots. pedahohika»]. Poltava : PNPU, 2017. 100 s. [in Ukrainian]

Kochubei T. D. Osoblyvosti sotsialno-pedahohichnoi roboty z obdarovanoiu osobystistiu. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka : naukovyi zhurnal. Pedahohichni nauky / [hol. red.. P. Yu. Saukh, vidp. red.. N. A. Seiko]. Zhytomyr : Vyd-vo Yevenok O. O., 2017. Vyp. 2 (88). S. 171-175. [in Ukrainian]

Kochubei T. D. Pidhotovka maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do roboty z osobamy, yaki zvilniaiutsia z mists pozbavlennia voli / MON Ukrainy, Umanskyi derzh. ped. un-t imeni Pavla Tychyny, f-t sots. ta psykh. osvity, kaf. sots. pedahohiky ta sots.roboty. Uman : VPTs «Vizavi», 2020. 215 s. [in Ukrainian]

Kochubei T. D. Prohramno-metodychne zabezpechennia pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do roboty iz zasudzhenymy: materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Aktualni problemy vyshchoi profesiinoi osvity», 22 bereznia 2019 r., Kyiv, NAU. URL: http:/kpppo.nau.edu.ua/confer.php [in Ukrainian]

Kochubei T. D., Kovalchuk Yu. V. Sutnist tekhnolohii sotsialnoi opiky i pikluvannia u Slovachchyni. Aktualni problemy pidhotovky fakhivtsiv sotsialnoi sfery : materialy Vseukrainskoi naukovopraktychnoi konferentsii (Uman, 22 kvitnia 2021 r.) / [red. kol. : Koliada N.M. ta in.]. Uman : Vizavi, 2021. S. 39-43 [in Ukrainian]

Larina E. R., Vasylenko O. M. Pidhotovka maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do proforiientatsiinoi roboty u tsentrakh zainiatosti URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4712/1/Larina%20E.%20R.%2C%20Vasylenko

%20O.%20M.%20Pidhotovka%20maibutnikh%20sotsialnykh%20pratsivnykiv.pdf [in Ukrainian]

Osvitnia prohrama (osvitno-profesiina prohrama) Sotsialna robota (Sotsialno-psykholohichne konsultuvannia) pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity za spetsialnistiu 231 Sotsialna robota haluzi znan 23 Sotsialna robota. Osvitnia kvalifikatsiia: Bakalavr z sotsialnoi roboty. URL: https://fspo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Sotsialna-robota-Sotsialnopsykholohichne-konsultuvannia.pdf [in Ukrainian]

Semyhina T.V., Husak N.Ie., Trukhan S.O. Sotsialna pidtrymka vnutrishno peremishchenykh osib. Ukrainskyi sotsium. 2015. № 2. S. 65–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_2_8 [in Ukrainian]

Sotsialna robota z riznymy hrupamy kliientiv : navchalnyi posibnyk / [Uklad. T.D. Kochubei]. Uman, 2022. 278 s. [in Ukrainian]

Tekhnolohii sotsialnoi roboty : navch. posibnyk / Uklad. N. M. Koliada, N. V. Levchenko. Uman : Vizavi, 2018. 338 s.[in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ