МОЛОДІЖНА РОБОТА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Наталія Левченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0002-5479-1907
  • Назарій Коляда Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0002-1343-4866

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267355

Ключові слова:

молодіжна робота, молодіжний працівник, молодь, молодіжний центр, підготовка майбутніх соціальних працівників до молодіжної роботи

Анотація

У статті зауважено, що сучасна молодь є предметом особливої уваги сучасного суспільства. Становлення та розвиток молодіжної роботи має свій початок та перспективу сучасного практичного досвіду через гуртки, табори, простори, хаби, центри тощо. Мета статті – здійснити аналіз становлення та розвитку молодіжних центрів та просторів з метою побудови та реалізації нової ефективної моделі молодіжної роботи в Україні. У дослідженні використано такі методи, як: аналіз, порівняння та узагальнення наукових, історичних та інших джерел із досліджуваної проблеми. У статті узагальнено вікову категорію молоді; проаналізовано історичний аспект розвитку дитячого та молодіжного руху; визначено етапи розвитку системи підготовки педагогів-організаторів дитячого руху; виокремлено періоди становлення та розвитку підготовки молодіжних працівників; узагальнено поняття «молодь», «молодіжна робота», «дитячий рух», «молодіжний рух», «організатор дитячого руху», «молодіжний працівник», «молодіжний центр»; виокремлено основних завдань молодіжної роботи; висвітлено діяльність молодіжного центру «START» факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а саме через напрями діяльності: навчально-науковий, дозвіллєвий, інформаційно-консультаційний, проектний, профорієнтаційний, менторський (тренінги, семінари, тренінги зі створення Startup-проектів, тренінги особистісного зростання та розвитку лідерських якостей; майстер-класи). Зроблено висновок, становлення молодіжної роботи прослідковується від простої форми до більш сучасної, удосконаленої роботи з дітьми та молоддю – в гуртках, клубах, таборах, просторах, хабах, центрах.

Біографії авторів

Наталія Левченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини

Назарій Коляда, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Посилання

Barabash V. Institutionalization of the youth movement of Ukraine. Political Management No. 3, 2004. URL : https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/barabash_instytualizatsia.pdf (in Ukrainian).

Kolyada N. M. Development of the children's movement in Ukraine (beginning of the 20th century – mid-30s of the 20th century): monograph. Uman: PP Zhovtyy, 2012. p. 407 (in Ukrainian).

Kolyada N., Levchenko N., Isachenko V. Training of specialists to work with youth: historical aspect. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: «Pedagogy. Social work». 2020, issue 2(47). pp. 61–66 (in Ukrainian).

Levchenko N. V. «Youth» and «youth work»: the meaning of concepts. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: «Pedagogy. Social work». 2021, issue 2(49). pp. 85–91 (in Ukrainian).

Levchenko N. V. Youth clubs: domestic and international experience. Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanova. Series 5. Pedagogical sciences: realities and prospects. Issue 85. Kyiv: Helvetica Publishing House, 2022, pp. 105–109. URL : http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/85/22.pdf (in Ukrainian).

Levchenko N. V. Training of the organizers of the children's movement in Ukraine (20-30s of the 20th century): monograph. Uman: Zhovtyy, 2016. 362 p. URL : https://dspace.udpu.edu.ua (in Ukrainian).

Youth policy in united territorial communities: a guide. Kyiv, 2018. 76 p. (in Ukrainian).

Youth work: questions and answers: a training and methodological guide for professionals who work with young people. Kyiv: DU «State Institute of Family and Youth Policy», 2020. p. 84 (in Ukrainian).

Youth centers: national practices of creating and organizing work / edited by I. V. Peshoi. Kyiv: State Institute of Family and Youth Policy, 2019. p. 54 (in Ukrainian).

Educational program «Youth worker». URL : https://youth-worker.org.ua/about/ (in Ukrainian).

Ostanina N. S. Problems of organization of club work with student youth in pedagogical theory and practice (1917 – 1931): author. dissertation to get of science stupa Ph.D. pedagogue of science Kyiv, 2004. URL : evolution.allbest.ru/pedagogics/00301626_0.html (in Ukrainian).

On the main principles of youth policy: Law of Ukraine 27.04.2021 № 1414-ІХ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text (in Ukrainian).

The situation of youth in Ukraine: an analytical report compiled by the UN Working Group on Youth Affairs. Kyiv, 2019. 80 p. URL : https://ukraine.un.org/sites/default/files/2020-06/THE%20STATE%20OF%20YOUTH%20IN%20UKRAINE%202019%20%D1%83%D0%BA%D1

%80.pdf (in Ukrainian).

Model provision on the youth center: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 20, 2017. № 1014. URL : https://mms.gov.ua/molodizhnapolitika/infrastruktura/molodizhni-centri (in Ukrainian).

Regulations on the «START» Youth Center of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. 2018. p. 6 (in Ukrainian).

Kolyada N., Levchenko N. Development of youth work in the conditions of a higher educational

institution (from the experience of the «Start» youth center of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical

University). Social work and social education. Issue 2, 2019. pp. 88 – 96 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Номер

Розділ

МОЛОДІЖНА РОБОТА. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА