ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕХНІК У ПРОФІЛАКТИЦІ АГРЕСИВНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267351

Ключові слова:

агресивність, агресія, арт-терапія, арт-техніки, профілактика, соціальний педагог

Анотація

У статті розкрито проблему профілактики агресивності молодших підлітків у викликах часу. За підсумками опитування дітей віком 11-12 років виявлено причини агресивної поведінки підлітків й узагальнено способи їх самоконтролю у випадках сильної емоції злості. Обґрунтовано, що дієвим способом попередження розвитку агресивності є арт-терапія. Виокремлено ключові переваги використання арт-терапії під час бойових дій і після їх завершення. Окреслено переваги використання в умовах війни таких арт-технік, як відеотерапія, музикотерапія, фототерапія. Розкрито актуальні моменти застосування арт-терапії в закладах загальної середньої освіти.

Біографії авторів

Жанна Петрочко, Київський університет імені Бориса Грінченка

У статті розкрито проблему профілактики агресивності молодших підлітків у викликах
часу. За підсумками опитування дітей віком 11-12 років виявлено причини агресивної
поведінки підлітків й узагальнено способи їх самоконтролю у випадках сильної емоції злості.
Обґрунтовано, що дієвим способом попередження розвитку агресивності є арт-терапія.
Виокремлено ключові переваги використання арт-терапії під час бойових дій і після їх
завершення. Окреслено переваги використання в умовах війни таких арт-технік, як
відеотерапія, музикотерапія, фототерапія. Розкрито актуальні моменти застосування
арт-терапії в закладах загальної середньої освіти.

Олеся Татаренко, Київський університет імені Бориса Грінченка

студентка другого (магістерського) рівня факультету психології,
соціальної роботи та спеціальної освіти, Київський університет імені Бориса
Грінченка

Посилання

Berezka, S. V. (2017). Prychyny ta vydy ahresyvnoi povedinky osobystosti. Molodyi vchenyi. 9. 85–89. [in Ukrainian].

Hrek, O. M., & Hrek, E. N. (2019). Art-terapiia yak zasib roboty z tryvozhnymy pidlitkamy z nepovnykh simei v umovakh rekreatsii. Innovatsiini art-terapevtychni tekhnolohii: materialy I Vseukr. nauk. internet-konf. Pereiaslav-Khmelnytskyi. 32–35. [in Ukrainian].

Hutsuliak, L. (2022). Profilaktyka ahresyvnoi povedinky pidlitkiv u zakladakh zahalnoi serednoi osvity: teoretychnyi aspekt. Vvichlyvist. Humanitas, 1, 22–28, doi: https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.1.4 [in Ukrainian].

Dziuba, T. M. (2021). Psykholohichna korektsiia ahresyvnosti pidlitkiv zasobamy art-terapii. International scientific and practical conference: Pedagogical and correctional pedagogy. (May 28–29), Publishing House «Baltija Publishing». Wloclawek. [in Ukrainian].

Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery (2012) / za red. I. D. Zvierievoi. Kyiv, Simferopol : Universum. [in Ukrainian].

Zhuravel, T. V. (2013). Sotsialna profilaktyka yak napriam sotsialno-pedahohichnoi diialnosti. Sotsialna pedahohika : navch. posibnyk / za zah. red. Bezpalko, O. V. Kyiv : Akademvydav. 85–101. [inUkrainian].

Klymenko, Yu. (2019). Profesiia sotsialnoho pratsivnyka: tvorcha ta naukova skladovi. Sotsialna robota ta sotsialna osvita. 2. 19–28. [in Ukrainian].

Kravchenko, O., & Molochenko, I. (2020). Mystetstvo zminiuie zhyttia: dosvid roboty mizhnarodnoho khudozhnoho sympoziumu-pleneru osib z invalidnistiu «Mystetstvo bez obmezhen». Sotsialna robota ta sotsialna osvita. 2 (5). 76–83. [in Ukrainian].

Kub’iak, N. (2014). Art-terapiia yak zasib reabilitatsii ditei ta pidlitkiv, yaki postrazhdaly vid nasylstva. Dytynstvo bez nasyllia: suspilstvo, shkola i sim’ia na zakhysti prav ditei: zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (TNPU). 29–30 kvitnia. Ternopil. 556–558. [in Ukrainian].

Liashch, O. P. (2006). Psykholohichna profilaktyka ahresyvnykh proiaviv v uchniv profesiinotekhnichnykh navchalnykh zakladiv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : 19.00.07 «Pedahohichna ta vikova psykholohiia». Kyiv. [in Ukrainian].

Mazokha, I. S. (2008). Indyvidualno-psykholohichni osoblyvosti ahresyvnosti osobystosti : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk: 19.00.01 «Zahalna psykholohiia, istoriia psykholohii». Odesa. [in Ukrainian].

Morhai, L. A. (2022). Sotsialna profilaktyka deviantnoi povedinky v molodizhnomu seredovyshchi zakladu vyshchoi osvity. Vvichlyvist. Humanitas. 1. 87–92. [in Ukrainian].

Moskalova, L., Yeromina L. (2021). Formuvannia hotovnosti maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do roboty z sim’ieiu: treninh z vykorystannia art-tekhnik. Vvichlyvist. Humanitas. 2 (7). 134–141. [in Ukrainian].

Oliinyk, I. V. (2018). Art-terapiia yak odna z innovatsiinykh psykholoho-pedahohichnykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti sotsialnykh pratsivnykiv. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5 : Pedahohichni nauky : realii ta perspektyvy. 61. 208–213. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23790 [in Ukrainian].

Oros, O. B. (2018). Ahresyvna ta nasylnytska povedinka sered ditei pidlitkovoho viku. VISNYK NTUU «KPI». Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo. 2 (38). 90–96. [in Ukrainian].

Podkorytova, L. O., & Hoia, O. V. (2019). Podolannia ahresyvnoi povedinky pidlitkiv zasobamy artterapii: empirychne doslidzhennia. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii. 6 (2). 105–111. [in Ukrainian].

Poltorak, L. (2020). Art-terapevtychna metodyka «Ia v sotsiumi» v diialnosti sotsialnykh pratsivnykiv: mozhlyvosti ta napriamy vykorystannia. Sotsialna robota: stanovlennia, perspektyvy, rozvytok: materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 5–6 chervnia. Lviv : LDU BZhD. 184. [in Ukrainian].

Senyk, A. M. (2020). Psykholoho-pedahohichnyi aspekt zastosuvannia art-terapii u roboti z pidlitkamy. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 69, 132–135. [in Ukrainian].

Serheieva, K. V. (2016). Profilaktyka ahresyvnoi povedinky pidlitkiv u tsentrakh sotsialnopsykholohichnoi reabilitatsii: (dys. ... kand. ped. nauk). Kyivskyi univ. im. Borysa Hrinchenka. Kyiv, Ukraina. [in Ukrainian].

Smaznova, I. S. (2019). Ahresiia i tolerantnist: filosofsko-pravovyi dyskurs : monohrafiia. Odesa : Feniks. [in Ukrainian].

Soroka, O. (2016). Art-terapevtychna prohrama reabilitatsii ditei, yaki opynylys u skladnykh zhyttievykh obstavynakh. Naukovyi visnyk MNU imeni A. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky. 4 (55). 184–188. [in Ukrainian].

Spirina, T. P., & Sytnyk, M. M. (2020). Ahresyvna povedinka pidlitkiv: prychyny y naslidky. Theoretical and applied aspects of sustainable development: Monograph. Publishing House of Katowice School of Technology. (s. 190–194). Katowice. [In English].

Trofymchuk, V. V. (2020). Sotsialno-psykholohichni chynnyky ahresyvnosti pidlitkiv z adyktyvnoiu povedinkoiu. Problemy suchasnoi psykholohii. 2 (18). 154–163. [in Ukrainian].

Shevchenko Yu. A. (2015). Art-terapiia yak zasib vplyvu na osobystist v kryzovykh sytuatsiiakh. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohiky ta psykholohii. 1. 14–16. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Номер

Розділ

ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ