ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267336

Ключові слова:

соціальний капітал, індикатори вимірювання, довіра, університетське середовище, здобувачі вищої освіти, людський потенціал

Анотація

У статті досліджуються проблеми формування соціального капіталу в академічному середовищі закладу вищої освіти, а саме роль довіри, підходи до вимірювання соціального капіталу і зв’язок людського потенціалу з соціальним капіталом. Аналіз наукових робіт класиків Ф. Фукуями, М. Вулкока, Дж. Коулмена, Р. Патмена дозволив визначити, що соціальний капітал характеризує відносини між людьми, коли кожна людина так чи інакше вирішує, яким чином вибудовувати своє оточення, як обмінюватися різними ресурсами з партнерами. Соціальний капітал включає ті аспекти соціальної структури, які полегшують дію людини всередині групи та вирішення соціальних проблем суспільства прямо пов'язано з ресурсами соціального капіталу.
Досліджено довіру, як важливий елемент соціального капіталу, на формування якої великий вплив мають норми і правила або системи уявлень про правильне і неправильне поводження, а детерміновані довірою результати володіють інтегративним ефектом самоорганізації. Довіра перетворюється не тільки в стрижневий чинник успіху окремих особистостей, але є запорукою трансформації знань у джерело суспільного добробуту. Визначено, що довіра може вважатися інтегральним показником соціального капіталу, бо відображає сукупність неформальних норм у дії і є важливим підґрунтям формування соціального капіталу, тому що завдяки довірі створюються міцні соціальні зв’язки, які є своєрідною підтримкою кожного індивіда в соціальній мережі університетського середовища. Розкрито сутність проксимальних і дистальних індикаторів вимірювання соціального капіталу. З’ясовано роль людського потенціалу у формуванні соціального капіталу студентської спільноти, здійснено типологію потенціалів та відповідність кожного типу потенціалу окремому виду соціального капіталу.

Біографія автора

Тетяна Шаповалова, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
соціології та соціальної роботи, Національний університет «Львівська політехніка»

Посилання

Hrytsaienko, M.I.(2018). Sutnist sotsialnoho kapitalu ta yoho osoblyvosti v ahrarnii sferi. Ekonomika APK, 1,

s.60-65. URL: http://eapk.org.ua/contents/2018/01/60 [in Ukrainian]

Karpova, I.V. (2014). Fenomen sotsialnoho kapitalu: zmist ta faktory nahromadzhennia. Efektyvna ekonomika,10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3412 [in Ukrainian]

Kozhemiakina, O.M. (2016). Dovira ta sotsialnyi kapital: prostorova tsinnisno-normatyvna interpretatsiia. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 1 (26), 118-131. URL: https://dse.org.ua/arhcive/26/1(26)_2016.pdf [in Ukrainian]

Naumkina, S. M., & Varynskyi, V. O. (2016). Mistse doviry v systemi sotsialnoho kapitalu. Aktualni problemy polityky, 58, 57-65. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8877/Naumkina%26Varynskyi%20APP_58-

pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian]

Strelchuk, N.(2014). Sotsialnyi kapital yak resurs demokratyzatsii ukrainskoho suspilstva. URL: http://buk-visnyk.cv.ua/hromadske-suspilstvo/304/ [in Ukrainian]

Shapovalova, T.V.(2012). «Liudskyi kapital», «Sotsialnyi kapital»:heneza, skhozhist i vidminnist katehorii. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 10(182), s. 261-267. [in Ukrainian]

Shapovalova, T.V. (2013). Dovira v sotsialnomu kapitali: pidkhody do traktuvannia. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 2(191), s.157-161. [in Ukrainian]

Shapovalova, T.V.(2013). Dovira yak ekonomichna katehoriia ta skladova sotsialnoho kapitalu. Zbirnyk naukovykh prats DonDUU, T.XIV, Seriia «Ekonomika», 263, s. 295-303. [in Ukrainian]

Coleman, J.(1990). Foundations of Socisl Teory. Cambridge: Harvard University Press. [in English]

Coleman, J.(2000). Social Capital in the Creation of Human Capital. Social Capital: A Multi‐faceted Perspective. P.Dasgupta (Ed), & I.Serageldin(Ed) Washington: The World Bank. [in English]

Fukuyama, F.(1996). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York: A Free Press Paperbacks Book. [in English]

Portes, A.(1998). Social capital: Its origins and application in modern sociology. Annual Review of Sociology, 24, P. 1–24 [in English]

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.New York: Simon & Schuster. [in English]

Woolcock, M.(2000). Social Capital: the State of Notion. Social Capital: Global and Local Perspective. J. Kajanoja (Ed). Institut for Economic Research [in English]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ