ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267106

Ключові слова:

педагогіка партнерства, Нова українська школа, батьки, учні, вчителі, освітній процес, спільна діяльність, виховання

Анотація

У статті проаналізовано напрямки та зміст взаємодії у тріаді «вчитель-дитина-батьки».
З’ясовано основні ідеї, покладені в основу педагогіки партнерства. Автор доходить висновку,
що педагогіка партнерства ґрунтується на таких засадах: визнання індивідуальності,
неповторності вихованця; гармонія особистих та загальнолюдських цінностей;
категоричне заперечення насильства над дитиною та її природою; трактування і
сприймання вихованця як активного, рівноправного суб’єкта виховного процесу, носія
власної волі; реалізація у вихованні розвивальної стратегії, сутність якої полягає у
конкретних справах, турботі про зростання особистості дитини, розвиток її потенційних
можливостей, самосвідомості, про відкриття нею власного «Я» з усіма сильними і слабкими
сторонами.

Біографія автора

Ольга Поліщук , Рівненський державний гуманітарний університет

доктор філософії, доцент кафедри теорії і методики виховання,
Рівненський державний гуманітарний університет

Посилання

Bekh I. D. Prohrama «Nova ukrainska shkola» u postupi do tsinnostei: Kyiv, In-t prob. vykh. NAPN Ukrainy, 2018. 40 s. [in Ukrainian]

Derzhavnoho standartu pochatkovoi osvity. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text Data zvernennia 29.09.2022. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». URL: https://osvita.ua/legislation/law/2231/ Data zvernennia 29.09.2022.

Ziaziun I. A. Analiz pedahohichnoi dii u ploshchyni samovyznachennia vchytelia. Kreatyvna pedahohika. Vinnytsia: Akademiia mizhnarodnoho spivrobitnytstva z kreatyvnoi pedahohiky, 2012. Vyp. 6. S. 11-18. [in Ukrainian]

Kokhanova O. P. Psykholohiia partnerskoi vzaiemodii v osviti: navch.-metod. posib. Kyiv: Vyd-vo PP Shcherbatykh O. V., 2011. 104 s. [in Ukrainian]

Nova ukrainska shkola. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainskashkola/NEW SCHOOL.pdf Data zvernennia 29.09.2022. [in Ukrainian]

Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf Data zvernennia 29.09.2022. [in Ukrainian]

Shainiuk S. V. Pedahohika partnerstva v umovakh Novoi ukrainskoi shkoly: metod. rekom. Kovel: Tsentr prof. rozv. ped. prats., 2022. 74 s. [in Ukrainian]

Yakshcho batky – partnery: suchasni formy roboty z batkamy pershoklasnykiv / avt.-uporiad. I. V. Onishchenko. Kharkiv: Vyd. hrupa «Osnova», 2018. 141 s. [in Ukrainian]

Yakshcho batky – partnery: suchasni formy roboty z batkamy tretoklasnykiv / avt.-uporiad. A. V. Ordanovska. Kharkiv: Vyd. hrupa «Osnova», 2020. 173 s. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ