ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ

Автор(и)

  • Ірина Албул Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0001-7056-3157

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267083

Ключові слова:

соціальна робота, якість соціальної роботи, експертиза якості соціальної роботи, експерт, оцінювання якості, соціальні послуги, показники якості, стандарти соціальної роботи

Анотація

У статті розкрито сутність та завдання експертизи якості соціальної роботи, висвітлено підходи та етапи її проведення, доцільність використання широкого спектру взаємопов'язаних методів оцінки якості, орієнтації на кількісні та якісні показники результативності соціальної роботи, врахування інституційних та особистих факторів впливу на результативність, орієнтацію на стандартизацію соціальної роботи. Наголошено на необхідності високої компетентності експерта, володіння ним професійними методами оцінювання, здатності аналізувати та формулювати науково обґрунтовані та практично спрямовані експертні висновки.

Біографія автора

Ірина Албул, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної
педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини.

Посилання

Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. ULR: http://sum.in.ua/ [in Ukrainian].

Horemykina Yu.V. (2016) Monitorynh i otsiniuvannia yakosti ta efektyvnosti sotsialnykh posluh: prykladnyi aspekt. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. № 3 (28). 120-132. [in Ukrainian].

Horishna N. (2018). Yakist yak kryterii monitorynhu ta otsiniuvannia sotsialnykh posluh: mozhlyvosti chy obmezhennia? Social Work and Education. Vol. 5, No. 4., 19-32. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro sotsialni posluhy». ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text [in Ukrainian].5. Kyzymenko L. D., Biedna L. M. (2000). Slovnyk-dovidnyk sotsialnoho pratsivnyka. Minihlosarii. Lviv : DTs MOU. [in Ukrainian].

Poriadok provedennia monitorynhu nadannia ta otsinky yakosti sotsialnykh posluh. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Tlumachnyi slovnyk-minimum iz sotsialnoi pedahohiky ta sotsialnoi roboty (2017). upor. L. V. Lokhvytska. 2-he vyd., onovl. Ternopil : Mandrivets. [in Ukrainian].

Tiuptia L.T., Ivanova I.B. (2004). Sotsialna robota: teoriia i praktyka. Kyiv: VMUROL «Ukraina». [in Ukrainian].

Olchak Miroslav, Rostek Katazhyna (2019). Vdoskonalennia sotsialnykh posluh v ob’iednanykh terytorialnykh hromadakh. Kyiv. [in Ukrainian].

Shapovalova Tetiana (2020). Rol monitorynhu i otsiniuvannia sotsialnykh proiektiv ta prohram u pidvyshchenni yakosti sotsialnykh posluh. Ekonomichnyi analiz. Tom 30. № 1. Chastyna 2. 180–186. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ