ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЛОГОПЕДИЧНИХ ГРУП В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Оксана Кузнєцова Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0260-2406

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(7).2021.244656

Ключові слова:

компетентність, професійна компетентність, комунікативна компетентність, фахова передвища освіта, спеціальна освіта, вихователі логопедичних груп, корекційна робота, заклади дошкільної освіти компенсуючого типу

Анотація

У статті проаналізовано праці українських та зарубіжних науковців, у яких розкрито та обґрунтовано провідні ідеї, тенденції формування професійної компетентності педагога у закладах вищої освіти. Детально розглянуто погляди науковців на формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів у вищій школі як важливого складника професійної педагогічної діяльності. Висвітлено судження вчених про формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у вищій школі. Розкрито погляди науковців на складові професійної компетентності корекційних педагогів. Окрему увагу акцентовано на комунікативній компетентності майбутніх вихователів логопедичних груп – однієї із спеціальностей, яка вимагає комунікативної майстерності та високого професіоналізму у корекційно-розвитковій роботі з дітьми-логопатами.

Біографія автора

Оксана Кузнєцова , Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету

аспірантка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; голова циклової комісії викладачів дошкільної та початкової освіти, викладач логопедії та дошкільних дисциплін

Посилання

Adol'f V.A. Professional'naja kompetentnost' sovremennogo uchitelja: monografija – Krasnojarsk: KrGU, 1998. 286 s. [in Russian].

Artemova L. V. Pedahohika i metodyka vyshchoi shkoly : navch.-metodych. posib. Kyiv : Kondor, 2012. 272 s. [in Ukrainian].

Ashytok N. Komunikatyvna kompetentnist pedahoha: struktura, etapy formuvannia. Molod i rynok. Drohobych. 2015. № 6 (125). S. 10–13. [in Ukrainian].

Bekh I. D. Vykhovannia osobystosti: u 2-kh t. – Kyiv: Lybid, 2003. T. 2. 342 s. [in Ukrainian].

Bohush A. M. Movlennievyi komponent doshkilnoi osvity 4-te vyd. doopr. i dop. Kharkiv: Ranok, 2013. 192 s. [in Ukrainian].

Vasianovych H. P. Pedahohichna etyka : navch. posib. / Hryhorii Petrovych Vasianovych. Kyiv : Akademvydav, 2011. 256 s. [in Ukrainian].

Hushlevska I. Poniattia kompetentnosti u vitchyznianii ta zarubizhnii pedahohitsi Shliakh osvity. 2004. № 3. S. 21 [in Ukrainian].

Dement'eva N. V. Metodicheskoe obespechenie individual'noj social'no-pedagogicheskoj raboty s det'mi i podrostkami iz nepolnyh semej: Opyt adaptacii mezhdunarodnoj programmy Bol'shie Brat'ja /Bol'shie Sestry. – Dis…kand. ped. nauk. Tambov, 2003. 200 s. [in Russian].

Yehorova Ye. V. Komunikatyvna kompetentnist yak skladova psykholohichnoi hotovnosti maibutnikh pedahohiv do profesiinoho navchannia. Kompetentnisnyi pidkhid v osviti: teoretychni zasady i praktyka realizatsii : materialy metodoloh. seminaru (m. Kyiv, 3 kvit. 2014 r.) : [u 2 ch.]. K. : In-t obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy, 2014. Ch. 2. (S. 199 – 202.) [in Ukrainian].

Emel'janov Ju. N. Aktivnoe social'no-psihologicheskoe obuchenie : Izd–vo LGU, 1985. 168 s. [in Russian].

Zhukatinskaja E. N. Formirovanie professional'noj kompetentnosti budushhego uchitelja-logopeda 13.00.08 – teorija i metodika professional'nogo obrazovanija AVTOREFERAT dissertacii na soiskanie uchjonoj stepeni kandidata pedagogicheskih nauk Stavropol', 2008. 24 s. [in Russian].

Zabrotskyi M. M. Komunikatyvna kompetentnist vchytelia: ekopsykholohichnyi vymir. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. 2009. ʋ 6. S. 1-4. [in Ukrainian].

Ziaziun I. A. Filosofiia pedahohichnoi dii: monohrafiia Cherkasy: Vyd. ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho, 2008. 608 s. [in Ukrainian].

Karpova L.H. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti vchytelia zahalnoosvitnoi shkoly: Avtoref. dys. kand. ped. nauk: 13.00.04 / Kharkivskyi derzh. pedahohichnyi un-t im. H.S.Skovorody. Kharkiv, 2004. 20 s. [in Ukrainian].

Korets O.M. Shliakhy formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii osobystosti Derzhava ta rehiony. Ser. : Humanit.nauky. 2004. №2 S.154-157 [in Ukrainian].

Kuzava I., Yarmoliuk M. Formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh vykhovateliv do vprovadzhennia inkliuzyvnoi osvity. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. ROZDIL IV. Spetsialna pedahohika ta sotsialna robota 2 (304), T.2., 2016. S.75–81 [in Ukrainian].

Kushnir V. Komunikatyvna kompetentnist vykhovatelia u spivpratsi z batkamy: teoretychnyi aspekt zbirnyk naukovykh prats Uman vyp 2(4)2020 s.81 [in Ukrainian].

Logopedija: Uchebnik dlja studentov defektol. fak. ped. vuzov / pod red. L. S. Volkovoj, S. N. Shahovskoj. Moskva: Gumanit. izd. centr VLADOS, 1998. 680 s. [in Russian].

Lutsenko I. O. Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maibutnikh vykhovateliv do orhanizatsii komunikatyvno-movlennievoi diialnosti ditei starshoho doshkilnoho viku: avtoref. dys. d-ra ped. nauk: 13.00.08 – doshkilna pedahohika K., 2013. 40 s.[in Ukrainian].

Markova A. K. Psihologija professionalizma M.: Mezhdunarodnyj gumanitarnyj fond «Znanie», 1996. 308 s. [in Ukrainian].

Osnovy doshkilnoi lohopedii / T. B. Filicheva, O. S. Orlova, T. V. Tumanova y dr. M.: Eksmo, 2019. 320 s. [in Russian].

Pinchuk Yu. V. Systema profesiinoi kompetentnosti vchytelia-lohopeda: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.03, «Korektsiina pedahohika» Kyiv, 2005. 30 c. [in Ukrainian].

Ribtsun Yu. Korektsiine navchannia z rozvytku movlennia ditei molodshoho doshkilnoho viku iz ZNM : prohramno-metodychnyi kompleks. Kyiv : Osvita Ukrainy, 2011. 292 s. [in Ukrainian].

Savchenko K. Yu. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv filolohichnykh spetsialnostei zasobamy modeliuvannia pedahohichnykh sytuatsiiiu. Science and Education a New Dimension / Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. Budapesht, 2013. S. 3-7. [in Ukrainian].

Saiko N. O. Profesiino-pedahohichna pidhotovka maibutnikh vykhovateliv do sotsializatsii ditei doshkilnoho viku: avtoref. dys. kand. ped. nauk : 13.00.04. Kyiv, 2004. 19 s. [in Ukrainian].

Semenoh O. M. Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury: monohrafiia. Sumy: VVP Mriia-1 TOV, 2005. 404 s. [in Ukrainian].

Sierykh T. M. Komunikatyvna kompetentnist yak skladova komunikatyvnoi kompetentnosti vchyteliv pochatkovykh klasiv. Pedahohichni nauky. vypusk 132, 2016. s.218 [in Ukrainian].

Symonenko T. V. Teoriia i praktyka formuvannia profesiinoi movno komunikatyvnoi kompetentsii studentiv filolohichnykh fakultetiv: monohrafiia Cherkasy, 2006. 328 s. [in Ukrainian].

Slepcova I. F. Formirovanie gotovnosti budushhih vospitatelej k 190 vzaimodejstviju s det'mi doshkol'nogo vozrasta v processe professional'noj podgotovki : dis. ... kand. ped. nauk M., 2007. 251 s. [in Russian].

Smirnova E.O. Otnoshenie populjarnyh i nepopuljarnyh doshkol'nikov k sverstnikam. Voprosy psihologii. 1998. № 3. S. 50 – 60. [in Ukrainian].

Spetsialna osvita (proekt). URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/vishaosvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proektistandartiv-vishoyi-osviti [in Ukrainian].

Suprun M., Melnychenko M. Osobystist pedahoha-defektoloha – zaporuka uspikhu v pytanniakh vyrishennia zavdan sotsializatsii vykhovantsiv spetsialnoho zakladu osvity. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Pedahohichni nauky. 2013. Vyp. 123(2). S. 328-332.[in Ukrainian].

Tarasova V.V. Formuvannia rytorychnoi kultury maibutnikh fakhivtsiv doshkilnykh navchalnykh zakladiv Avtoref. dys. … kandydata ped. nauk. 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity». Kharkiv, 2012. 19 s. [in Ukrainian].

Tyshchenko O. I. Zahalnonaukovi zasady doslidzhennia poniattia profesiinoi kompetentnosti. http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp10/tishenko.pdf (Data zvernennia : 23.05.2021) [in Ukrainian].

Turkina Tat'jana Mihajlovna. Formirovanie professional'noj kompetentnosti studentov pedkolledzha v processe podgotovki vospitatelej korrekcionnyh doshkol'nyh uchrezhdenij: Dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 : Moskva, 2000 194 c. RGB OD, 61:01-13/184-3) [in Russian].

Filimonova T. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata pedahohichnykh nauk, 2019 r. Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv DNZ do patriotychnoho vykhovannia ditei starshoho doshkilnoho viku [in Ukrainian].

Fedorova N. V. Humanistychna spriamovanist pidhotovky maibutnikh lohopediv yak holovna vymoha suchasnoi ukrainskoi spetsialnoi osvity. Humanizatsiia osvitnoho prostoru spetsialnoi ta inkliuzyvnoi osvity: teoriia ta praktyka:kolekt. monohrafiia / Za nauk. red. A.A. Kolupaievoi, I.M. Dychkivskoi. Rivne: Vydavnytstvo Volynski oberehy, 2020. S. 150-165. [in Ukrainian].

Sheremet M. K., Revutska O. V. Lohopediia (korektsiina robota pry dyslalii) : Navch. posib. Kyiv, 2009. 160 s. [in Ukrainian].

Sheremet M. K. Pidhotovka korektsiinykh pedahohiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Zbirnyk naukovykh prats Kam’ianets-Podilskoho 220 natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Sotsialno-pedahohichni nauky: v 2 ch. / za red. O.V. Havrylova, V.I. Spivaka. Kam’ianets-Podilskyi, 2011. 368 s. [in Ukrainian].

Wiemann, J. M., Backlund, P. Current theory and research in communicative competence. Review of Educational Research, 50, 1980 – R. 185-198. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-29

Номер

Розділ

Статті