СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ЯК ОСЕРЕДОК ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • Оксана Кравченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9732-6546
  • Ольга Матрос Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6541-1941
  • Анжеліка Біленко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(7).2021.244646

Ключові слова:

Студентське наукове товариство, здобувачі вищої освіти, науково-дослідна робота, самоврядування, творчі здібності, інноваційна робота, конференції, професійна підготовка

Анотація

Основною метою діяльності студентського наукового товариства є організація студентської науково-дослідної роботи, сприяння підвищенню якості науково-практичної підготовки студентів, розширенню їх загального і професійного світогляду, задоволення інших потреб та інтересів, що є невід’ємною складовою в успішному розвитку навчального закладу.

Мета дослідження полягає у висвітленні та аналізі студентського наукового товариства в закладі вищої освіти, та на факультеті соціальної та психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини, зокрема, як головного осередку організації та залучення студентів до участі в науково-дослідній роботі. Методологія. Завдяки використанню методів аналізу, синтезу та узагальнення нормативно-правових актів та документів, розкрито особливості діяльності студентського наукового товариства, його науково-дослідна робота на факультеті, яка полягає у залученні студентів у заходах різних форм та рівнів. Результати і практичне значення. З’ясовано, що діяльність на факультеті студентського наукового товариства сприяє активного потенціалу науково-дослідної роботи студентів як одного із найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою та розвитку наукового мислення і творчого підходу. Визначено, що завдяки діяльності товариства у студентів формуються навички самостійної наукової діяльності.

Біографії авторів

Оксана Кравченко , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти

Ольга Матрос , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Анжеліка Біленко , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

магістрантка, голова Студентського наукового товариства факультету соціальної та психологічної освіти

Посилання

Kontseptsiia ta metodolohiia realizatsii naukovo-doslidnytskoi diialnosti sub’iektiv navchalno-vykhovnoho protsesu universytetiv : monohrafiia / avt. : O.I. Bulvinska, N.O. Divinska, N.O. Diachenko, O.V. Zhabenko, I.O. Lynova, Yu.A. Skyba, H.P. Chornoivan, O.H. Yaroshenko ; za red. O.H. Yaroshenko. K. : Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy, 2016. 178 s.

Mykytiuk O.M. Naukovo-doslidna robota u vyshchykh navchalnykh zakladakh – osnova yakosti upravlinnia osvitoiu. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty. Vypusk 35. 2011. URL: file:///C:/Users/v/Downloads/znpkhnpu_zntndr_2011_35_12%20(1).pdf (data zvernennia: 5.03.2021).

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 2014 r. № 37-38. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (data zvernennia: 4.03.2021).

Polozhennia «Pro studentske naukove tovarystvo Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny» vid 2015 roku. URL: https://udpu.edu.ua/documents/doc.pdf (data zvernennia: 4.03.2021).

Ponomarova H.F. Naukovo-doslidna robota studentiv u VNZ yak skladova yikh profesiinoi pidhotovky. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky : zbirnyk naukovykh prats. Vypusk KhKhIV. 2010. URL: file:///C:/Users/v/Downloads/3888-96-8279-1-10-20150907.pdf (data zvernennia: 5.03.2021).

Studentske naukove tovarystvo. veb-sait. URL: https://fspo.udpu.edu.ua/students-ke-naukove-tovarystvo/ (data zvernennia: 11.03.2021).

Saiapina S.A. Naukovo-doslidna robota yak zasib rozvytku tvorchoho potentsialu osobystosti studenta. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. №3 (37). 2014. URL: file:///C:/Users/v/Downloads/pednauk_2014_3_44.pdf (data zvernennia: 5.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-29

Номер

Розділ

Статті