ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВСТУПУ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олена Поліщук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4617-8245

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(7).2021.244639

Ключові слова:

старшокласник, ня соціально-психологічної готовності старшокласників до професійного вибору, компоненти соціально-психологічної готовності старшокласників до вступу до закладів вищої освіти: особистісно-цільовий, інформаційно-гностичний, рефлексивно-оцінювальний, профорієнтація

Анотація

У статті розглянуто феномен соціально-психологічної готовності старшокласників до вступу до закладів вищої освіти, оскільки він є актуальним як для окремої особистості, так і для суспільства в цілому. Випускникам закладів загальної середньої освіти належить вступити в нові соціальні відносини, що вимагає наявності необхідного і достатнього рівня знань для успішного засвоєння освітньо-професійної програми у закладі вищої освіти; здатності адаптуватися до нових життєвих обставин і обрати шлях професійного розвитку. Мета статті полягає у визначенні рівня сформованості соціально-психологічної готовності старшокласників до вступу до закладів вищої освіти. Намічено подальші кроки щодо формування соціально-психологічної готовності старшокласників до вступу до ЗВО. Використано різні методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічних джерел із досліджуваної проблематики; емпіричні – анкетування для визначення сформованості уявлення про світ професій та самовизначення особистості, методику діагностики особистості на мотивацію до досягнення успіху Т. Елерса, методику «Мотиви вибору професії» Р. В. Овчарової, методику «Готовність учнів до вибору професії» В. Б. Успенського. У дослідженні взяли участь 200 старшокласників.

Біографія автора

Олена Поліщук , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

аспірантка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Посилання

Golomshtok A.E. (1979). Vyibor professii i vospitanie lichnosti shkolnika. [The choice of profession and the upbringing of the student’s personality]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Profesiina oriientatsiia u novii ukrainskii shkoli. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text [in Ukrainian].

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu: Zakon Ukrainy vid 16.01.2020 №463-IKh. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-29

Номер

Розділ

Статті