СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Наталія Левченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. http://orcid.org/0000-0002-5479-1907
  • Аліна Калюженко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. http://orcid.org/0000-0002-6870-6312

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.5.2020.220766

Ключові слова:

активне населення держави, молодь, молодіжна політика, державна молодіжна політика, соціальне становлення молоді, соціальна зрілість, розвиток молоді, соціалізація.

Анотація

У статті представлено особливості соціального становлення та розвитку молоді в Україні, зокрема в контексті молодіжної політики. Визначено поняття «молодіжна політика», «молодь, молоді громадяни», «соціальне становлення молоді», «соціалізація»; розкрито основні складові процесу соціального становлення та розвитку молоді. Здійснено порівняння визначень «соціальне становлення молоді» та «соціалізація особистості».
Охарактеризовано правові засади молодіжної політики та основні умови для соціального становлення та розвитку молоді за чинним законодавством в Україні.

Біографії авторів

Наталія Левченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Аліна Калюженко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Магістрантка факультету соціальної та психологічної освіти.

Посилання

Halus O. M. Sotsializatsiia osobystosti: sutnist, kontseptualni pidkhody u naukovykh teoriiakh, napriamakh, shkolakh. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina». 2010. №2 . S. 69-75.

Hutsalova M. Derzhavna molodizhna polityka yak faktor zaluchennia molodi do uchasti u derzhavotvorchykh protsesakh. Naukovi pratsi : naukovo-metodychnyi zhurnal. Seriia «Politolohiia». Vyp. 97. T. 110. Mykolaiv : Vyd-vo MDU im. Petra Mohyly, 2009. S. 85–88.

Hutsalova M. Molod yak ob’iekt derzhavnoi molodizhnoi polityky. Suchasna ukrainska polityka: polityky i politolohy pro nei. Kyiv. : Vyd-vo «Tsentr sotsialnykh komunikatsii», 2011. Vyp. 22. S. 210–217.

Deklaratsiia «Pro zahalni zasady derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini» vid 20. 04. 1992 Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993 r., №16, stattia 166. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2859-12

Derzhavna molodizhna polityka v Ukraini : slov. terminiv normat.-prav. aktiv. 2-e vyd., dopov. ta pererob. Avt.-uporiad. Ye. I. Borodin. D.: Herda, 2003. 345 s.

Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery / Za zah. red. I. D. Zvierievoi. Kyiv., Simferopol : Universum, 2012. 536 s.

Pro spryiannia sotsialnomu stanovlenniu ta rozvytku molodi v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 20.04.1993. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993r., №16, stattia 167 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

Koval H. V. Rozvytok derzhavnoi molodizhnoi politky: teoriia, metodolohiia, mekhanizmy realizatsii. Mykolaiv: Vyd-vo MDU im. Petra Mohyly, 2013. S.119.

Mykhailyshyn H. Y. Sotsializatsiia osobystosti u svitohliadnii paradyhmi osvity. Hileia: naukovyi visnyk. Zbirnyk naukovykh prats. Kyiv.: VIR UAN, 2012. Vyp. 67(12). S.538.

Koliada N. M., Kravchenko O. O. Molodizhna robota yak zasib neformalnoi hromadianskoi osvity. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia : zb. nauk. prats Uman. derzh. ped. un-tu imeni Pavla Tychyny. 2019. Vyp. 19. S. 72–79.

Koliada N. M. Novitni pidkhody do molodizhnoi roboty yak stratehichnoho napriamu sotsialnoi polityky v Ukraini. Pedahohichni nauky : zb. nauk. prats. 2018. Vyp. LXXIX. T. 2. – S. 210–214.

Molod v Ukraini. Doslidzhennia molodizhnoho sektora: problemy ta perspektyvy / Za red.. O. I. Lokshynoi. Kyiv.: Studiia «uStudioDesign», 2006. 169 s.

Navchalnyi posibnyk dlia treneriv u sferi pidhotovky molodizhnykh pratsivnykiv. Ministerstvo molodi ta sportu Ukrainy, Predstavnytstvo OON v Ukraini, Derzhavnyi instytut simeinoi ta molodizhnoi polityky. O. Murashkevych, I. Sushkevych, K. Savchuk, O. Yuryk. Kyiv : TOV «Kompaniia VAITE», 2014. 213 s.

Perepelytsia M. P. Derzhavna molodizhna polityka v Ukraini (rehionalnyi aspekt). Kyiv.: Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen, Ukrainskyi tsentr politychnoho menedzhmentu, 2001. 242 s.

Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk / Uporiadnyk V. P. Horbatenko ; Za red. Y. S. Shemshuchenka, V. D. Babkina, V. P. Horbatenka. 2-e vyd., dop. i pererob. Kyiv : Heneza, 2004. 367 s.

Roz’iasnennia «Molod: yii prava ta sotsialne stanovlennia v suchasnii Ukraini» vid 13.09. 2012. Vidomosti Ministerstva yustytsii Ukrainy. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0032323-12.

Filippov Y. M. Osnovni aspekty trudovoi sotsializatsii molodi v diialnosti hromadskykh orhanizatsii. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu im. T. H. Shevchenka. Seriia «Pedahohichni nauky» 2010. № 9 (196). S. 131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-23

Номер

Розділ

Статті