DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2.2019.158475

Розвиток молодіжної роботи в умовах вищого закладу освіти (з досвіду діяльності молодіжного центру «Start» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини)

Наталія Коляда, Наталія Левченко

Анотація


У статті представлено особливості розвитку молодіжної роботи в умовах закладу вищої освіти; висвітлено досвід діяльності Молодіжного центру «START» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; визначено поняття «молодь», «молодіжна робота», «молодіжний працівник»; розкрито особливості Портфоліо молодіжної роботи Ради Європи та виокремлено компетенції молодіжного працівника; зазначено головну мету діяльності Центру, його основні завдання, напрями діяльності (навчально-науковий, дозвіллєвий, інформаційно-консультаційний, проектний, профорієнтаційний, менторський). Здійснено дослідження під час проведення тренінгу «Молодіжна політика та молодіжна робота в Україні» задля самооцінки учасниками своїх знань (на початку тренінгу та після його завершення).


Ключові слова


молодь; молодіжна робота; молодіжна політика; молодіжний працівник; Портфоліо молодіжної роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Академічний тлумачний словник української мови в 11 томах. – Том 4, 1973. – С. 789

Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (1993). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2998-12

Положення про Молодіжний центр «START» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2018. – 6 с.

Проект Закону «Про молодь» (2015). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?%20pf3511%20=%2057368

Портфоліо молодіжної роботи Ради Європи(2016). – [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.dsmsu.gov.ua/media/2017/03/20/1/PDF_Ukr_text_Portfolio.pdf

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки» від 18 лютого 2016 р. № 148. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/148-2016-%D0%BF

Ціхоцька О., Лозинська Л. Особливості формування ціннісних орієнтації студентської молоді в сучасних умовах / О. Ціхоцька, Л. Лозинська // Молодь і ринок « 1 (132). – 2016. – С. 39-43


Пристатейна бібліографія ГОСТ