DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2.2019.158468

Теоретико-методичні основи використання методу супервізії у закладах соціальної сфери

Вікторія Ісаченко

Анотація


Статтю присвячено аналітичному огляду використання методу супервізії у соціальній роботі. Проаналізовано основні функції супервізії у соціальній роботі: освітню, яка передбачає набуття нового досвіду, інформації, інструментарію, удосконалення навичок аналізу своєї діяльності, вміння викладати матеріал, комунікативні навички, уміння прийняття рішень, усвідомлення власних дій, вміння вести записи; підтримувальну – передбачає підтвердження цінності своєї справи, зменшення тягаря відповідальності, розуміння неминучості помилок, а також того, що фахівець не залишається наодинці при розв’язанні проблем; та нормативно-спрямовувальну. Розкрито особливості підготовки професійних супервізорів. Проаналізовно найбільш актуальні та дієві моделі застосування методу супервізії у закладах соціальної сфери.

На нашу думку, найефективнішою за своєю сутністю та повнотою охоплення є шестифокусна модель супервізії. Її особливість полягає у тому, що у своїй взаємодії супервізор задіює шість обов’язкових фокусів уваги. Шестифокусна модель більшою мірою застосовується як діагностичний інструмент. Діагностується якість усвідомлення фахівцем та ефективність застосування результатів усвідомлення на практиці. Описано основні ролі супервізора у процесі взаємодії з працівником соціальної сфери. Визначено, що метод супервізії дозволяє фахівцям акцентувати увагу на меті і напрямку своєї роботи, формувати системні підходи до стратегії і тактики діяльності, що проводиться, планувати і прогнозувати ефекти втручань, а також усвідомлювати свої помилки і коригувати індивідуальні плани супроводу клієнта. Виокремлено мотиви, що спонукають спеціаліста до реалізації себе як супервізора. Визначено елементи здійснення ефективної супервізії із фахівцями соціальної сфери. Обґрунтовано актуальність використання супервізії у закладах соціальної сфери.


Ключові слова


супервізія; заклади соціальної сфери; соціальний працівник; функції супервізії у соціальній роботі; професійний розвиток; шестифокусна модель супервізії; ролі супервізора; якість соціальної роботи; професіоналізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Браун А. Супервізор у соціальній роботі: Супервізія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах / А. Браун, А. Боурн ; [пер. з англ. Т. Семигіної]. – К. : Університет. вид-во «Пульсари», 2013. – 240 с.

Гоцирідзе А. Ролі супервізора [Електронний ресурс] / А. Гоцирідзе // Association of supervisors and consultants. [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.supervis.сом/content/1779286024-publikacii-o-superviziia (дата звернення 1.11.2018 р.). – Назва з екрана.

Жуков А. С. Підготовка професійних супервізорів / А. С. Жуков // Association of supervisors and consultants. [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.supervis.сом/ content/1779286024-publikacii-o-superviziia (дата звернення 1.11.2018 р.). – Назва з екрана.

Кулаков С. А. Супервизия в психотерапии. Учебное пособие для супервизоров и психотерапевтов. — СПб,2004. http://www.medpsy.ru/meds/ meds273.php

Лях В. В. Полімодальна супервізія / В. В. Лях // Association of supervisors and consultants. [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.supervis.сом/content/1779286024-publikacii-o-superviziia (дата звернення 1.11.2018 р.). – Назва з екрана.

Савчук О. М., Миргородська І. В. Стандарти супервізії в соціальній роботі / О. М. Савчук, І. В. Миргородська //Наукові записки НАУКМА. – Том 136. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – К., 2016. – С. 67-71.

Шендеровський К. С. Тактичний менеджмент соціальної служби: Посібник для керівників соціальних служб / К. С. Шендеровський – К., 2011. – 222 с.

Якобс Д. и др. Супервизорство / Якобс Д. и др. – СПб : Б.С.К., 1997. – 456 с.

Dixon J. Social Supervision, Ethics and Risk : An Evaluation of How Ethical Frameworks Might Be Applied within the Social Supervision Process / J. Dixon // British Journal of Social Work. – 2016. – № 40. – P. 2398–2413.

McNeill B.W., Worthen V. The parallel processes in psychotherapy supervision / B. W. McNeill, V.Worthen // Professional Psychology, 20(5). – Р. 329-333.


Пристатейна бібліографія ГОСТ