DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2.2019.158423

Соціально-психологічна реабілітація студентів з інвалідністю (з досвіду діяльності Уманський державного педагогічного університету імені Павла Тичини)

Оксана Кравченко, Катерина Чупіна

Анотація


Інноваційною послугою закладу вищої освіти, одночасно і видом соціально-психологічної реабілітації студентів з інвалідністю, виступає інклюзивний туризм  –як потужний засіб активної реабілітації, що структурно включає в себе медичні, психологічні, педагогічні, фізичні, професійні, трудові, фізкультурно-спортивні та соціально-побутові заходи.

Метою дослідження стала розробка та експериментальна перевірка програми з упровадження інклюзивного туризму як засобу соціально-психологічної реабілітації студентів з інвалідністю в умовах закладу вищої освіти.


Ключові слова


інклюзивний туризм; студенти з інвалідністю; заклад вищої освіти; виховання; реабілітація; соціалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Шевцов А. Г. Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей з вадами здоров’я : монографія / А. Г. Шевцов. – К. : Соцінформ, 2004. – 200 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами // Збірник наукових праць / (за заг. ред. П. М. Таланчука). –К. :Університет «Україна». – Випуск № 11 (13). – 2014. – 277 с.

Soslan Adyrkhaiev, Liudmyla Adyrkhaieva.The influence of adaptive physical education on physical health and fitness of students with disabilities // Social welfare : interdisciplinary approach. – Vol 2, No 7 (2017).

Marite Rozenfelde. Inclusive learning environment for pupils with special needs in general educational institution// Social welfare : interdisciplinary approach. – Vol 2, No 6 (2016).

Olga Kuprieieva. Psychological characteristics of self-realization of students with disabilities // Social welfare : interdisciplinary approach. – Vol 2, No 5 (2015).

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – 2-ге вид. – Київ, Сімферополь : Універсум, 2013. – 522 с.

Гусак Н. Є. Розвиток законодавства України про соціальну реабілітацію / Н. Є. Гусак // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2014. – № 1–2. – С. 30–43.

Все про соціальну роботу : [навч. енциклопедичний словник-довідник] / за наук. ред. д.с.н., проф. В. М. Пічі. – 2-ге вид., виправ., перероб. і допов. – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. – 616 с.

Accessible Tourism: und erstandin ganevolvingaspect of Australian tourism [Electronic resource]. – URL : https://www.slideshare.net/srains/accessible-tourism-understanding-an-evolving-aspect-of-australian-tourism

Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration (2009) [Electronic resource]. – URL : http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/Ghana/inclusive-society.pdf

Darcy S. A Whole-of-LifeApproachtoTourism: TheCasefor [Electronic resource] – URL : https://www.academia.edu/ 281643/A_Whole-ofLife_Approach_to_Tourism_ The_Case_for_Acces sible_Tourism_Experiences

Inclusive Tourism Marketing Toolkit. Work book for collecting key informationon Accommodation and Resorts[Electronic resource]. – URL : http://www.keroul.qc.ca/DATA/PRATIQUEDOCUMENT/166_fr.pdf

Peters S. J. Inclusive education : achieving education for all by in cluing those with dis ab ill tie sand special education needs / S. J. Peters // Disability group. – The World Bank, 2014. – 133 p.

Давиденко Г. В. Умови впровадження інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах Європейського Союзу (психолого-ментальний, організаційний та соціальний аспекти) : навч. посіб. / Г. В. Давиденко. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 102 с.

Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів / Л. Ю. Науменко, В. В. Лепський, С. В.Макаренко та ін. // Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». – 2017. – № 1. – C. 134–138.

Кравченко О. О. Соціальна реабілітація осіб з інвалідністю: погляд у минуле та перспективи сьогодення / О. О. Кравченко // Europe an humanities studies: StateandSociety. – 2017. – № 2. – S. 130–142.

Кравченко О. О. Соціальна реабілітація студентів з інвалідністю як ключове завдання для ВНЗ / О. О. Кравченко // Inovachevyskum v oblastisociologie, psychologie a politologie : Medzinarodnavedecko-praktickakonferencia (Sladkovico, Slovenskarepublika, 2017). – Sladkovico, 2017. – С. 31–34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ