DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2.2019.158414

Історія становлення соціальної роботи в Україні

Лілія Моргай

Анотація


У статті висвітлено історію становлення соціальної роботи в Україні в різні історичні періоди. Встановлено, що соціальна робота сформувалася під впливом таких явищ і феноменів, як християнство, державність, право, розвиток суспільної моралі та норми суспільного співжиття. Розглянуто особливості формування інститутів соціальної допомоги, благодійних організацій.

Зазначено, що соціальна робота в Україні розвивалася водночас із процесами формування незалежності української держави.


Ключові слова


соціальна робота; соціальний працівник; професійна діяльність; історія соціальної роботи; історія становлення соціальної роботи; періоди становлення соціальної роботи; соціальна політика в Україні; соціальна сфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. – 2-ге видання / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2013. – 536 с.

Захарчук К.М. Особливості фахової підготовки соціальних працівників у Сполучених Штатах Америки та проблеми української освітньої практики. [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///C:/Users/Викуха/Desktop/Znpkhist_2010_2_23%20(2).pdf

Історія розвитку теорії соціальної роботи в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studcon.org/istoriya-rozvytku-teoriyi-socialnoyi-roboty-v-ukrayini?page=9

Капська А. Й. Соціальна робота : Підручник / А. Й. Капська - К. : Слово. 2011. – 399 с.

Карпенко О. Г. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» : навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / О. Г. Карпенко –К. : Слово, 2011. – 245 с.

Лукашевич М. П., Семигіна Т. В. Соціальна робота: Підручник М.П. Лукашевич, Т. В Семигіна. – К. : Каравела. 2009. – 367 с.

Тюптя Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Т. Тюптя –К. : Знання. 2008. – 574 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ