DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2.2019.158405

Технології соціальної роботи з майбутніми військовослужбовцями

Галина Бондаренко

Анотація


У статті узагальнено наукові підходи до соціальної роботи з призовниками та допризовниками. Встановлено сукупність методів, які використовують у соціальній роботі при роботі з призовниками та допризовниками, та завдання, які необхідно розв’язати у цій роботі. Охарактеризовано проблеми особистісного та емоційного характеру військовослужбовців строкової служби.


Ключові слова


призовники; допризовники; соціальна робота; військова служба; фахівці соціальної сфери; психологи; проблеми; форми і методи соціальної роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Афонін Е. А. Становлення Зброй-них Сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми / НАН України. Ін-т соціології: / Е. А. Афонін. – К. : Інтеграфік, 1994. – 304 с.

Єрьоменко Е. Національна дитячо-юнацька військово-спортивна гра «Хортинг-патріот» як форма національно-патріотичного та фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України / Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. : І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2015. – Вип. 4. – С. 163−185.

Єфименко О. Я. Історія України та її народу / Пер. з рос. / О. Я. Єфименко. – К. : Мистецтво, 1992.– 254 с.

Дзеверін О. Г. Педагогічні ідеї Ско-вороди. / О.Г. Дзеверін. – К.: Вища школа, 1972.– 246 с.

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12.

Закон України «Про Збройні Сили України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1934-12.

Закон України «Про оборону України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1932-12/stru.

Зубалій М. Д. Форми військово-патріотичного виховання допризовної мо-лоді / М. Д. Зубалій. – К., 2010. – 272 с.

Ріпецький С. Українське січове стрілецтво: Визвольна ідея і збройний чин / С. Ріпецький. – Нью-Йорк: Червона калина, 1956. – 360 с.

Ягупов В. В. Військова і соціальна психологія. – К. : ВПЦ Київський університет, 2000. – 522 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ