DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2.2019.158403

Соціальна інтеграція дитини з обмеженими можливостями як педагогічна проблема

Ольга Бойко

Анотація


У статті зосереджено увагу на соціально-педагогічній проблемі інтеграції дітей з обмеженими можливостями в масові загальноосвітні школи через призму сучасних поглядів. Проаналізовано переваги та недоліки інтеграційних процесів стосовно дітей з порушенням психофізичного розвитку в освітньому та соціальному аспектах. Зосереджено увагу на актуальних проблемах, чинних концепціях і відповідних завданнях на шляху освітньої інтеграції дітей з обмеженими можливостями, а також перспективах успішного запровадження її механізмів в Україні. Визначено можливості реалізації навчально-виховних компетенцій учнів в умовах інклюзивного навчання.


Ключові слова


освітня інтеграція; діти з обмеженими можливостями; соціальна ізоляція; соціальна інтеграція; інклюзивна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Астапов В. М., Лебединская О. И., Шапиро Б. Ю. Современное состояние проблемы детей с ограниченными возможностями // Детский практический психолог. – 1995. – № 7. С. 13-14.

Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді : теоретико-методичні основи / О. В. Безпалько. – Монографія. – К. : Наук. світ, 2006. – 363 с.

Беляева Л.А. Педагогическая философия и философия образования // Социально-гуманитарные науки в модернизации образования [Текст] / Под. ред. Л. Я. Рубинной. Ур. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2013. – 114 с.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 2. Проблемы общей психологии / Под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1982. – 504 с., (С. 278-321).

Жижина Л. Н., Петин Б. Ф., Щербич Л. И. К проблеме моделирования социальных служб // Социальная работа. – 1993 г. –

Вып. 8. С. 7-9.

Соціальний захист населення України: навч. посіб. / [І. Ф. Гнибіденко, М. В. Кравченко, О. М. Коваль, О. Ф. Новікова та ін.] ; за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : Вид-во «Фенікс», 2010. – 212 с.

Специальная педагогика : в 3 т. : учеб. Пособие для студ. высш. учеб. Заведений / под. ред. Н. М. Назаровой. – Т. 3 : Педагогические системы специального образования / Н. М. Назарова, Л. И. Аксенова, Л. В. Андреева и др. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 400 с.

Томчук С. М. Теоретичний аналіз проблем адаптації дітей з особливими потребами до навчання у школі / С. М. Томчук // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К. : Кондор, 2005. – С. 339–342.

Юрків Я. І. Сутність та специфіка соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженими можливостями. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю / Я. І. Юрків //Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2012 р. – № 1. – С. 21–28.

Karnes, М.В. Zehrbach, R.R. Alternative models for delivering service to young handicapped children / М.В. Karnes // Theory into practice. – June 1972. – U.S. 31-40.


Пристатейна бібліографія ГОСТ